Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev (10.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelavo vodnih organizmov;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev: zamrzovanje, globoko zamrzovanje, sušenje, dimljenje, soljenje, vlaganje v pločevinke in slanico ipd.
 • proizvodnja izdelkov iz rib, rakov in mehkužcev: ribjih filejev, kaviarja, nadomestkov kaviarja ipd.
 • proizvodnja moke, zdroba in peletov iz rib, rakov, mehkužcev
 • proizvodnja krmil iz rib in drugih morskih živali
Sem spada tudi:
 • dejavnost ladij, ki so opremljene samo za predelavo in konzerviranje rib
 • predelava alg
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021