Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevajanje in tolmačenje (74.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

  • Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik.

    Tolmači so pri svojem delu dolžni upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače.

    Certifikat je javna listina.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada tudi:
  • prevajanje in tolmačenje slovenskega znakovnega jezika;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Prevajalci, novinari in fotoreporterji (Prevajalska dejavnost se razvršča v 74.300; dejavnost samostojnih novinarjev v 90.030; dejavnost fotoreporterjev pa v 74.200);

Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.