Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevajanje in tolmačenje (74.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

  • Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik.

    Tolmači so pri svojem delu dolžni upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače.

    Certifikat je javna listina.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada tudi:
  • prevajanje in tolmačenje slovenskega znakovnega jezika;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Prevajalci, novinari in fotoreporterji (Prevajalska dejavnost se razvršča v 74.300; dejavnost samostojnih novinarjev v 90.030; dejavnost fotoreporterjev pa v 74.200);

Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020