Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov

Preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov opravlja preveritelj kot pravna oseba ali drug pravni subjekt, ki je akreditiran/-a s strani nacionalnega akreditacijskega organa in izdaja poročilo o preverjanju v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2067.

Preveritelj med preverjanjem oceni, ali:

 • je poročilo popolno in ustrezno;
 • gre za pravilno ravnanje v skladu z zahtevami dovoljenja za emisije toplogrednih plinov in načrta monitoringa;
 • podatki v poročilu upravljavca naprave ali operaterja zrakoplova ne vsebujejo bistveno napačnih navedb;
 • se lahko predložijo informacije, iz katerih so razvidne dejavnosti pretoka podatkov, nadzorni sistem in s tem povezani postopki upravljavca ali operaterja zrakoplova in informacije, ki povečajo uspešnost monitoringa in poročanja.

Preden se preveritelj zaveže k preverjanju, se ustrezno seznani z upravljavcem ali operaterjem zrakoplova in oceni ali preverjanje lahko opravi.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Preveritelj, ki upravljavcu ali operaterju zrakoplova izda poročilo o preverjanju, mora biti akreditiran za obseg dejavnosti, za katero preveritelj preverja poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova.

  Dokazila

  Akreditacijska listina

  Povezave

 • Preveritelj na podlagi informacij, zbranih med preverjanjem, upravljavcu ali operaterju zrakoplova za vsako preverjeno poročilo o emisijah toplogrednih plinov izda poročilo o preverjanju.

  Poročilo o preverjanju vsebuje vsaj eno od naslednjih ugotovitev:

  • poročilo je potrjeno kot zadovoljivo;
  • poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova vsebuje bistveno napačne navedbe, ki pred izdajo poročila o preverjanju niso bile odpravljene;
  • obseg preverjanja je premajhen in zato preveritelj ni mogel pridobiti zadostnih dokazov, da bi izdal mnenje pri preverjanju z zadostno zanesljivostjo, da poročilo ne vsebuje bistveno napačnih navedb;
  • neskladnosti same po sebi ali skupaj z drugimi neskladnostmi preprečujejo potrebno jasnost, zato preveritelj ne more z zadostno zanesljivostjo trditi, da poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova ne vsebuje bistveno napačnih navedb.

  Poročilo o preverjanju vsebuje vsaj naslednje elemente:

  • ime preverjanega upravljavca ali operaterja zrakoplova,
  • cilje in obseg preverjanja,
  • sklica na preverjano poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova,
  • merila, na podlagi katerih je bilo poročilo upravljavca ali operaterja zrakoplova preverjano,
  • poročevalno obdobje,
  • odgovornost upravljavca ali operaterja zrakoplova, pristojnega orga ain preveritelja,
  • izjavo o mnenju pri preverjanju,
  • idr.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost se opravlja čezmejno v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/2067.