Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin

Pridelava semenskega materiala je pridobivanje semenskega materiala kmetijskih rastlin z razmnoževanjem oziroma z drugimi postopki, ki so splošno uveljavljeni za posamezno vrsto kmetijskih rastlin.

S pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Vrste kmetijskih rastlin so:

  • poljščine: žita, krmne rastline, krmna in sladkorna pesa, oljnice in predivnice, krompir,
  • zelenjadnice,
  • hmelj,
  • trta,
  • sadne rastline,
  • okrasne rastline.

Med semenski material kmetijskih rastlin se uvršča seme, cele rastline ali deli teh rastlin (gomolji, čebulice, korenike, potaknjenci, poganjki, podlage, cepiči in drugi), če so namenjeni za:

  • razmnoževanje in ponovno pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali
  • setev ali sajenje za pridelavo kmetijskih rastlin.

Prideluje se lahko semenski material sort, ki so vpisane v sortno listo ali EU skupni katalog sort.

Dobavitelj mora zagotoviti, da semenski material kmetijskih rastlin med pridelavo izpolnjuje določene pogoje in zahteve.

Dobavitelj, ki prideluje semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen, mora zagotoviti, da pristojni organ izvede postopek uradne potrditve tega semenskega materiala.

Nad dobavitelji, ki se ukvarjajo s pridelavo razmnoževalnega materiala, se izvaja dodaten uradni nadzor.

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.