Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelovanje rastlin za vlakna (01.160)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

  • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

    Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • pridelovanje bombaža;
  • pridelovanje jute;
  • pridelovanje lanu in konoplje;
  • pridelovanje sisala in podobnih vlaken;
  • pridelovanje ramije in drugih rastlin za vlakna;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021