Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic (01.130)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

 • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Pridelovalci razmnoževalnega materiala določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Uprava RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • pridelovanje listnatih ali stebelnih vrtnin:
  • artičok
  • belušev
  • zelja
  • cvetače
  • brokolija
  • drugih kapusnic
  • solate
  • radiča
  • drugih solatnic
  • špinačnic
  • drugih listnatih vrtnin
 • pridelovanje vrtnin plodovk:
  • kumar
  • jajčevcev
  • paradižnika
  • zelene paprike
  • bučk
  • lubenic
  • dinj
  • drugih plodovk
 • pridelovanje vrtnin čebulnic, korenovk in gomoljnic:
  • korenja
  • repe
  • pese
  • česna
  • čebule
  • pora
  • drugih čebulnic
  • drugih vrtnin korenovk, gomoljnic in čebulnic
 • pridelovanje sladkorne pese, tudi semena sladkorne pese
 • pridelovanje krompirja in drugih korenov in gomoljev z veliko vsebnostjo škroba ali inulina
 • pridelovanje gob
 • pridelovanje semena vrtnin, razen semena pese
 • pridelovanje drugih vrtnin in gojenje drugih dišavnic:
  • peteršilja
  • šetraja
  • majarona
  • pehtrana
  • luštreka
  • sojinih kalčkov
  • kalčkov lucerne ipd.
Sem spada tudi:
 • pridelovanje sladke koruze
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf
 • Vzgoja sadik raznih vrtnin (paprika, paradižnik, kumarice, bučke);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021