Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic (01.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

 • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Dobavitelji morajo zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Uprava RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

V ta podrazred spadajo vsi načini pridelovanja žit, stročnic in oljnic na poljih, tako naravnih kot gensko spremenjenih. Enote, uvrščene v ta razred, pogosto pridelujejo kombinacijo teh poljščin.

Sem spada:
 • pridelovanje žit:
  • trde in mehke pšenice;
  • koruze;
  • sirka;
  • ječmena;
  • rži;
  • ovsa;
  • prosa;
  • ajde;
  • drugih žit;
 • pridelovanje zrnja stročnic:
  • fižola;
  • graha;
  • boba;
  • čičerke;
  • leče;
  • drugih stročnic;
 • pridelovanje oljnih semen:
  • soje;
  • zemeljskih oreškov;
  • ricinusa;
  • lanenega semena;
  • ogrščice;
  • oljne repice;
  • sončnic;
  • buč;
  • drugih oljnih semen;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021