Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje božičnih drevesc

Pridobivanje božičnih drevesc zajema negovanje in posek obstoječih gozdnih dreves namenjenih za okras ali praznovanje.

Božična drevesca v svojih gozdovih lahko gojijo in sekajo le lastniki gozdov na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije. V odločbi so določene usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc.

Pred posekom se mora lastnik gozda zglasiti pri svojem revirnem gozdarju Zavoda za gozdove Slovenije in pridobiti plombo za označitev dreves. Plombe je treba namestiti, preden se drevesca poseka in odpelje iz gozda.

Lastniku gozda, ki prodaja božična drevesca iz lastnega gozda, se pred začetkom opravljanja dejavnosti ni potrebno registrirati , niti podati prijave pristojni gozdarski inšpekciji. Če pa prodajo božičnih drevesc izvaja kdo drug, pa se za opravljanje dejavnosti mora registrirati. V primeru, da posek božičnih drevesc izvaja registriran izvajalec gozdnih del, mora pred prvim začetkom del podati prijavo gozdarski inšpekciji.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020