Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje smole poteka na drevesih slabše kakovosti.

Pridobivanje smole se sme opravljati le na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije.

Dejavnost lahko opravlja lastnik gozda, ki je fizična ali pravna oseba. Lastniki gozda, ki želijo smolo tržiti, in izvajalci gozdnih del se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirati in pred prvim začetkom del podati prijavo pristojni gozdarski inšpekciji.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021