Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priložnostna priprava in dostava jedi

Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetnego dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati je treba v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju gostinske dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Priložnostna priprava in dostava jedi vključuje pogodbeno oskrbo z jedmi za določeno priložnost in na lokaciji, ki jo določi naročnik.

Sem spadajo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:

  • organiziranje banketov, koktajlov, zakusk, poročnih gostij ipd.,
  • priložnostna priprava in strežba jedi v naročnikovih prostorih.

Ta dejavnost je uvrščena na listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačen vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- priložnostna priprava in dostava jedi.