Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priprava za tisk in objavo (18.130)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • stavljenje teksta ali slik na film, papir ali fotopapir, vnos podatkov za tisk, tudi skeniranje in optično čitanje
  • priprava digitalnih podatkov, to je povečava, izbor, povezovanje podatkov na magnetnih medijih
  • priprava in obdelava podatkov za multimedijsko uporabo (papir, CD
  • računalniško oblikovanje izdelkov za tisk
  • priprava tiskovnih sestavkov za vse vrste tiska (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimetalne, litografske plošče, sita in šablone)
  • priprava za reliefno tiskanje
  • graviranje in jedkanje cilindrov in plošč za gravure
  • proizvodnja reprografskih izdelkov
  • proizvodnja predstavitvenih medijev, npr. prosojnic in drugih digitalnih oblik predstavitve
  • oblikovanje tiskarskih izdelkov
  • korigiranje krtačnih odtisov.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • stavljenje teksta ali slik na film, papir ali fotopapir, vnos podatkov za tisk, tudi skeniranje in optično čitanje
 • priprava digitalnih podatkov, to je povečava, izbor, povezovanje podatkov na magnetnih medijih
 • priprava in obdelava podatkov za multimedijsko uporabo (papir, CD
 • računalniško oblikovanje izdelkov za tisk
 • priprava tiskovnih sestavkov za vse vrste tiska (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimetalne, litografske plošče, sita in šablone)
 • priprava za reliefno tiskanje
 • graviranje in jedkanje cilindrov in plošč za gravure
 • proizvodnja reprografskih izdelkov
 • proizvodnja predstavitvenih medijev, npr. prosojnic in drugih digitalnih oblik predstavitve
 • oblikovanje tiskarskih izdelkov
 • korigiranje krtačnih odtisov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- priprava za tisk in objavo.

Zadnja sprememba:
9. 8. 2021