Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pripustna postaja v živinoreji

Individualni pripust in haremski pripust sta ena izmed načinov razmnoževanja živali na registriranem kmetijskem gospodarstvu

INDIVIDUALNI PRIPUST

Pripust se izvaja na registrirani in odobreni pripustni postaji ob prisotnosti imetnika plemenjaka oziroma samca.

Za vsak pripust plemenice oziroma pripust samic na pripustni postaji, se uporablja plemenjake in z njimi opravljajo pripuščanje domačih živali.

Za pripust plemenic, ki so vključene v rejski program, se ne sme uporabljati samcev.

Za pripust plemenic, ki niso vključene v rejski program ali samic se lahko uporablja tudi samce, ki se zadržujejo na istem gospodarstvu in so vpisane v register tega kmetijskega gospodarstva.

Plemenjak oziroma samec mora biti primeren preden se ga vključi v pripustno postajo. Za vsak pripust se izda potrdilo o pripustu.

HAREMSKI PRIPUST

Haremski pripust je prosto parjenje enega ali več samcev oziroma plemenjakov s skupino plemenic oziroma samic, ki se izvaja na paši, planinski paši ali v drugih objektih za rejo domačih živali, kjer so prisotne živali enega ali več gospodarstev.

Potomci parjenja v haremski pripust so lahko plemenske živali, le če se haremski pripust izvaja v skladu s potrjenim rejskim programom in je omogočena potrditev očetovstva.

Izvajalec haremskega pripusta mora izdati potrdila o haremskem pripustu.

Tako izvajalec individualnega kot haremskega pripusta sta zadolžena za preprečevanje parjenja v sorodstvu, izdajanje potrdil o pripustu in poročanje podatkov v centralni register razmnoževanja živali. 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti