Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob (10.420)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

  • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

    Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:

  • proizvodnja margarine
  • proizvodnja margarin z raznimi dodatki in podobnih namazov
  • proizvodnja mešanice maščob za kuhanje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021