Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja olja in maščob

Predpisi in pogoji:

 

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj: oljčnega, sončničnega, sojinega ipd.
  • predelava rastlinskih olj: zračenje, kuhanje, dehidracija, hidrogenizacija idr.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnjo rastlinskega olja;
  • stiskanje kmetijskih pridelkov za olje;
 • Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora.

Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednje dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:
- proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj, oljčnega, sončničnega, sojinega, ipd.,
- predelava rastlinskih olj, zračenje, kuhanje, dehidracija, hidrogenizacija, idr.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2021