Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja perutninskega mesa (10.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zakol živali in predelava mesa;
  • storitev zakol živali;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

 • Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

  Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:

 • klanje perutnine ter priprava in pakiranje perutninskega mesa
 • proizvodnja svežega ali zamrznjenega perutninskega mesa v kosih
 • pridobivanje jedilnih perutninskih maščob
  Sem spada tudi:
  • pridobivanje perja in puha
  Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

  Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

  Zadnja sprememba:
  8. 9. 2021