SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (10.320)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja koncentratov iz svežega sadja ali zelenjave;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov;
  • proizvodnja sadnih sokov in zelenjavnih sokov;
  • storitev proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o vinu

Pridelovalci se vpišejo v register, če opravljajo najmanj eno od naslednjih dejavnosti:

 • pridelava grozdja;
 • pridelava mošta in neustekleničenega vina;
 • pridelava drugih proizvodov (zgoščen grozdni mošt, rektificiran zgoščen grozdni mošt oziroma ostali proizvodi iz grozdja, mošta in vina, če se uporabljajo pri pridelavi mošta in vina);
 • stekleničenje vina;
 • storitveno polnjenje vina;
 • destilacija proizvodov iz grozdja in vina, če se izvaja na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinskim grozdjem, moštom in vinom.

Podrobnejše informaicje o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

  • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Sem spada:

  • proizvodnja koncentratov iz svežega sadja ali zelenjave
  Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

  Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

  Zadnja sprememba:
  5. 8. 2020