Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja sladkorja (10.810)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

    Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja ali rafiniranje sladkorja (saharoze) in sladkornih nadomestkov iz soka trsa, pese, javorja in palme;
  • proizvodnja sladkornega sirupa;
  • proizvodnja melase;
  • proizvodnja javorovega sirupa in sladkorja;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021