Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Promet in posredniške dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge

Promet s snovmi iz seznama vključuje kakršno koli dobavo, za plačilo ali brezplačno, snovi s seznama v Unijo. Vključuje tudi skladiščenje, izdelavo, proizvodnjo, predelavo, trgovino, distribucijo in posredovanje teh snovi za namen dobave v Unijo.

Posredniška dejavnost je vsaka dejavnost dogovarjanja nakupa in prodaje ali dobave snovi s seznama, ki jo izvaja katera koli fizična ali pravna oseba, ki poskuša doseči sporazume med stranema ali zastopa vsaj eno od teh strani brez prisostvovanja teh snovi ali prevzema nadzora nad izvršitvijo takega posla. Vključuje tudi vsako dejavnost, ki jo izvaja fizična ali pravna oseba, s sedežem v Uniji, in ki vključuje nakup in prodajo ali dobavo snovi s seznama, ne da bi bile te snovi vnesene na carinsko območje Unije.

Snov s seznama je katerakoli snov s seznama, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo. Izključena so zdravila, farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, ki so sestavljeni tako, da jih na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini.

Obveznosti glede izjav kupcev in hranjenja dokumentacije ne veljajo za sklenjene posle, ki vključujejo snovi s seznama skupine 2, kadar količine v obdobju enega leta ne presegajo predpisanih količin.

Pristojni organi vsake države članice lahko prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Unije ali iznos snovi iz tega območja, če obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Pristojni organi zadržijo ali začasno ustavijo sprostitev snovi s seznama in sicer tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje istovetnosti snovi s seznama ali spoštovanja pravil predpisov.

Letno poročanje

Izvajalec, imetnik licence / posebne licence ali registracije / posebne registracije, je dolžan vsako leto najkasneje do 15. februarja poročati pristojnemu organu za preteklo koledarsko leto o transakcijah s snovmi s seznama. Izpolnjen obrazec se pošlje na Urad RS za kemikalije. Poročati so dolžni tudi izvajalci, ki koristijo izjemo po 6. členu Uredbe 273/2004, oziroma po 6. členu Delegirane uredbe komisije (EU) 2015/1011 ter tudi izvajalci, ki v preteklem koledarskem letu niso opravili nobene transakcije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.