Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ribolov v ribolovnih vodah

Ribolov je lovljenje rib v ribolovnih vodah.

Lovljenje rib opravlja ribič. Riba, ki je ulovljena postane last ribiča, ki je ribo ulovil.

Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico za katere se vodi evidenca o izdanih ribolovnih dovolilnicah. Evidenco vodi izvajalec ribiškega upravljanja.

Pri izvajanju ribolova v ribolovnih vodah je potrebno upoštevati ribolovni režim, ki določa načine in tehnike ribolova, čas ribolova in ustrezne vabe ter dovoljen uplen.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Ribolovna dovolilnica je dovoljenje za ribolov.

  Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico, ki jo izda izvajalec ribiškega upravljanja za posamezen ribolovni revir. Izvajalec ribiškega upravljanja vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah. Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisati uplen.

  Ribolovne dovolilnice so:

  1. Dnevne
   Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne, večdnevne in letne. Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 7*10 cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami. Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti 14*10 cm. Dnevna ribolovnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpisuje dnevni uplen in zaznamki ribiškega čuvaja. Večdnevne in letne pa morajo imeti natisnejo rubriko kamor se vpiše skupni ulov po prenehanju veljavnosti,
  2. Nočne
   Nočne ribolovne dovolilnice za nočni čas ribolova so samo za čas ene noči. Nočna ribolovna dovolilnica je izdana v velikosti najmanj 14*10 cm.

  Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Ribolovni režim določa zlasti način ribolova, najmanjše lovne mere, varstvene dobe rib in dnevni uplen. Ribo, ki je ulovljena v nasprotju z ribolovnim režimom ali ni predmet ribolova, je treba takoj živo in nepoškodovano vrniti v vodo.

  1. NAČIN IN TEHNIKE RIBOLOVA

  Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, na kateri je naveza le z eno vabo. Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškema palicama. Le v primeru ribolova krapovcev na tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom je dovoljena uporaba več ribiških palic. Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško opremo.

  Dovoljenje ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje, talni ribolov in ribolov na vlek iz čolna. Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem, ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je pa dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem.

  2. ČAS RIBOLOVA

  Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka, za nočni pa od mraka do zore naslednjega dne. Nočni ribolov je dovoljen le v določenih obdobjih in na posebej določenih mestih določenih v ribiškogojitvenih načrtih. Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in razsvetljevanje.

  3. USTREZNE VABE

  Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho z enim trnkom enojčkom brez zalusti narejeno s tehniko vezanja. Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom, trojčkom). Tujerodne vrste postrv v jezerih, akumulacijah in ribnik je dovoljeno loviti z vabami rastlinskega in živalskega izvora z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali trojčkom). Sulca, ščuko, smuča in bolena se lahko lovi z umetnimi vabami z največ tremi trnki. Ribolov smuča in bolena v jezerih, vodnih zbiralnikih in ribnikih je dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora. Pri ribolovu krapovcev je dovoljena uporaba z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora.

  Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:

  • živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov;
  • živali ali surovin iz živali, ki si ogrožene in zavarovane ter
  • snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.

  Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je največ 1 kg živalskega izvora.

  4. DOVOLJEN UPLEN

  Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib, od tega največ 5 krapovcev, 3 postrvi s predpisano najmanjšo lovno mero, 2 lipana ter enega sulca, smuča in bolana. Dovoljen je uplen ene ribe z maso 5 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.

  Pravne podlage

 • Za izvajanje ribolova v ribolovnih vodah je potrebno upoštevati prepovedi.

  1. Prepovedano je loviti ribe:

  • brez veljavne ribolovne dovolilnice;
  • na varstvenih območjih in drugih revirjih, ki niso ribolovni;
  • salmonidne ribe ponoči;
  • z razstrelivi;
  • s strupi;
  • z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami, na zanko ali nastavo;
  • s križaki, saki, koši, mrežami vseh vrst in vršami;
  • z mosta;
  • pod ledom;
  • na prehodih za ribe;
  • v depresijah, lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah;
  • tako da se pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje voda;
  • z uporabo elektrike;
  • na načine, ki niso v skladu z ribolovnim režimom.

  2. Prepovedano je upleniti:

  • ribe v varstveni dobi;
  • ribe pod najmanjšo predpisano dolžino;
  • več rib, kot je dovoljen dnevni uplen;
  • ribe, ki niso predmet ribolova.

  3. Prepovedano je:

  • brez ribolovne dovolilnice ali posebnega dovoljenja imeti pri sebi v neposredni bližini ribolovne vode ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu;
  • prenašati žive uplenjene ribe v druge vode;
  • prenašati žive ribe iz vodnega območja Donave v vodno območje Jadranskega morja in obratno;
  • posegati v ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih;
  • izvajati ribiško upravljanje brez sklenjene koncesijske pogodbe.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021