SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Skrbništvo naravne vrednote

Skrbništvo naravne vrednote je izvajanje posameznih nalog varstva naravne vrednote. Če se varstvo naravne vrednote lahko zagotovi s sklenitvijo pogodbe o skrbništvu, se sklene pogodba o skrbništvu naravne vrednote z osebo, ki ni lastnik naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju.

Pogoji

  • Ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti izbere skrbnika naravne vrednote po postopku javnega naročanja.

    Pogodba o skrbništvu mora vsebovati najmanj naravno vrednoto oziroma zemljišče na zavarovanem območju, ki je predmet skrbništva, podrobnejše pogoje o usposobljenosti za opravljanje skrbništva, naloge skrbništva in trajanje skrbništva.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020