Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Skrbništvo naravne vrednote

Skrbništvo naravne vrednote je izvajanje posameznih nalog varstva naravne vrednote. Če se varstvo naravne vrednote lahko zagotovi s sklenitvijo pogodbe o skrbništvu, se sklene pogodba o skrbništvu naravne vrednote z osebo, ki ni lastnik naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju.

Splošni pogoji

Pogoji

  • Ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti izbere skrbnika naravne vrednote po postopku javnega naročanja.

    Pogodba o skrbništvu mora vsebovati najmanj naravno vrednoto oziroma zemljišče na zavarovanem območju, ki je predmet skrbništva, podrobnejše pogoje o usposobljenosti za opravljanje skrbništva, naloge skrbništva in trajanje skrbništva.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.