Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Splošno čiščenje stavb (81.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Te dejavnosti so:

 • splošno (nespecializirano) čiščenje stavb vseh vrst,
 • tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov, drugih poslovnih in stanovanjskih stavb.
 • čiščenje dela zunanjosti stavb, npr. izložb ali pasaž.

  Vir:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada splošno (nespecializirano) čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov, drugih poslovnih in stanovanjskih stavb. Pretežno gre za čiščenje notranjosti objektov, lahko pa je vključeno tudi čiščenje dela zunanjosti stavb, npr. izložb ali pasaž.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Čiščenje poslovnih prostorov;
 • Generalno čiščenje stanovanja, ki zajema: čiščenje keramike, sanitarne opreme, pohištva, bele tehnike, posode, pospravljanja oblačil itd.;
  Vir: Statistični urad RS

  Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

  Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

  Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

  Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
  -splošno čiščenje stavb.

  Zadnja sprememba:
  8. 9. 2021