Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Za opravljenje te dejavnosti je potrebno pridobiti vstopno dovoljenje.

Športni ribolov spada med prostočasni ribolov.

Gre za negospodarski ribolov, ki je nepridobitna dejavnosti in se izvaja na podlagi letnega dovoljenja, ki ga pridobi član društva.

Društvo pa mora biti član Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.

Športni ribolov se lahko izvaja s plovilom  z ustrezno ribiško opremo. Potrebno je upoštevati dovoljeno dnevno količino ulova rib. 

Pri izvajanju športnega ribolova je dovoljena uporaba vseh vrst umetnih in naravnih vab. Ni pa dovoljeno uporabljati žive vretenčarje in naravne vabe, ki izvirajo iz živali, ki so ogrožene ali zavarovane.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Na podlagi letnega dovoljenja se lahko izvaja športni ribolov v teritorialnih vodah Republike Slovenije.

  Oseba, ki je članica društva za športni ribolov, ki je član Zveze za športni ribolov na morju Slovenije, lahko pridobi letno dovoljenje za športni ribolov. Zveza za športni ribolov na morju Slovenije je na podlagi javnega pooblastila edina, ki svojim članom izdaja letna dovoljenja.

  Član društva predloži društvu zahtevek za dovoljenje. Društvo zbere vse prijave svojih članov in jih posreduje Zvezi za športni ribolov na morju Slovenije, ki izda dovoljenje.

  Letno dovoljenje za športni ribolov meri 7*10 cm, je natisnjen na modrem papirju, in vsebuje:

  1. na prednji strani:

  • napis Republika Slovenija;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo za katero vrsto dovoljenja;
  • čas veljavnosti;
  • zaporedno številko izdaje in
  • ceno.

  2. na zadnji strani:

  • navedbe določene za letna dovoljenja za športni ribolov (ime in priimek, naslov, številko osebnega dokumenta, kraj in datum izdaje letnega dovoljenja, žig in podpis nosilca javnega pooblastila ter naziv in podpis pooblaščenega prodajalca)

  Letno dovoljenje za športni ribolov je veljavno samo skupaj s člansko izkaznico društva, ki je član zveze društev za športni ribolov na morju. Prav tako, dovoljenje ni prenosljivo. 

  Dovoljenje mora imeti oseba pri sebi ves čas izvajanja športnega ribolova.

  Za prostočasni ribolov z obale, letno dovoljenje za športno dovoljenje, ni potrebno.

  Podrobneje

 • Izvajalec športnega ribolova mora:

  • voditi seznam dnevnega ulova in 
  • upoštevati  dovoljeno količino dnevnega ulova.

  SEZNAM DNEVNEGA ULOVA

  Za vodenje seznama dnevnega ulova je predpisan obrazec, ki je v obliki knjižice z najmanj desetimi listi, ki meri 7*10 cm in vsebuje:

  1. na prednji strani:

  • napis Republike Slovenije;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo, da gre za obrazec za vodenje seznama dnevnega ulova;
  • navedbo za katero vrsto športnega ribolova gre;
  • čas veljavnost;
  • zaporedno številko izdaje in
  • določilo o vrnitvi obrazca nosilcu javnega pooblastila.

  2. na ostalih straneh tabelo z rubrikami o:

  • datum izvajanja ribolova;
  • vrsti ulovljenih rib;
  • številu ulovljenih rib;
  • skupni teži ulovljenih rib v kilogramih;
  • trajanju ribolova v urah.

  Pred pričetkom športnega ribolova je potrebno v obrazec seznama dnevnega ulova vpisati  datum izvajanja ribolova

  V obrazec morajo biti navedeni podatki o ulovu rib po številu in teži ločeno po vrstah. Izvajalec mora izpolnjeni obrazec vrniti imetniku javnega pooblastila za izdajo letnih dovoljenj za športni ribolov do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.

  DOVOLJENA DNEVNA KOLIČINA ULOVA

  Dovoljena količina dnevnega ulova je količina rib, ki jih lahko izvajalec športnega ribolova ujame na ribolovni dan.

  Dovoljena količina dnevnega ulova pri športnem ribolovu znaša do 5 kg. Prav tako, je lahko dovoljena količina dnevnega ulova ena riba nad 5 kg ali dve ribi s skupno težo nad 5 kg. Večji ulov rib, je dovoljen samo na ribolovnih tekmovanjih, ki jih organizirajo društva, ki so člani Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.

  Seznam dnevnega ulova mora biti ves čas pri osebi, ko se izvaja športni ribolov.

  Dokazila

  Obrazec letnih dovoljenj za vodenje seznama dnevnega ulova za športni ribolov

  Pravne podlage

 • Športni ribolov se lahko izvaja s plovilom v mirovanju ali premikanju na vlek. V času izvajanja športnega ribolova ne sme priti do motenj in ovir izvajanja gospodarskega ribolova ali ribogojstva.

  Športni ribolov se ne sme izvajati na mestih, ki so:

  • bližje kakor 200 metrov od označenih objektov za gojitev morskih organizmov;
  • bližje kakor 50 metrov od stoječih pravilno označenih mrež;
  • bližje kakor 300 metrov od ribiškega plovila, ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo;
  • bliže kakor 50 metrov od plovila, ki že izvaja športni ribolov;
  • pristanišča;
  • kopališča v obdobju od 1. maja do 30. oktobra.

  Pravne podlage

 • Pri izvajanju prostočasnega ribolova je prepovedano:

  • dajati ulov v promet,
  • izvajati ribolov bližje kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so pravilno označene,
  • loviti nedorasle ribe,
  • nabirati školjke,
  • uporabljati trnek trojček na poteg in
  • uporabljati naprave za dihanje pod vodo.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti športnega ribolova ni definirano.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020