Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Stojnica in kiosk s hitro pripravljenimi jedmi in ostali začasni gostinski obrati

Začasni gostinski obrat je gostinski obrat, ki pripravlja in prodaja hitro pripravljene jedi na stojnicah, v kioskih in podobnih začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev, kjer nudijo mimoidočim:

  • ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi,
  • pečeni kostanj, koruzo ipd.,
  • sladoled po porcijah ali iz avtomatov.

Za opravljanje gostinske dejavnosti je potrebna registracija živilskega obrata pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetno dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Premični objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora biti ustrezno označen, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju svoje dejavnosti mora gostinec upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata na javnih prireditvah, sejmih ipd. med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni. Gostinec lahko na prireditvi opravlja gostinsko dejavnost le s soglasjem prireditelja.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ipd., na predlog pristojnega organa občine pa lahko tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta. Če gre za opravljanje gostinske dejavnosti izven turistične sezone ali za obdobje daljše od enega leta je potrebno soglasje občine.

Gostinec lahko v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.) in ki zaokrožujejo njegovo ponudbo (suhomesnati izdelki, ustekleničene pijače, kava ipd.).

Ta dejavnost je uvrščena na listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačen vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
18. 10. 2022