SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

    Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.

Ponudnik, ki ima sedež in izpolnjuje pogoje za opravljanje obrtnih dejavnosti v državah članicah EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, lahko občasno v Republiki Sloveniji opravlja komercialno dejavnost brez ustanavljanja. Pred prvim opravljanjem dejavnosti morate vložiti vlogo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vpiše ponudnike v obrtni register za obdobje enega leta od datuma oddaje vloge.

Zadnja sprememba:
24. 10. 2022