Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

Predpisi in pogoji:

 

 • Zakon o živinoreji

 • Zakon predpisuje naslednje poklice oziroma strokovne kadre:
   • Kontrolorji
   • Selekcionerji,
   • Nadkontrolorji,
   • Ocenjevalci domačih živali in drugi izvajalci strokovnih nalog v živinoreji

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Zakon o kmetijstvu

Za opravljanje storitev s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo mora kader, ki upravlja z določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opraviti preizkus znanja o varnem delu.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • dejavnost podkovskih kovačev;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah 
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- storitve za živinorejo, razen veterinarskih.

Zadnja sprememba:
9. 8. 2021