SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovno usposabljanje in preverjanje izvršilnih železniških delavcev

Strokovno usposabljanje je sistematično podajanje znanj, vedenj in spretnosti, ki jih mora obvladovati kandidat za opravljanje nalog na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca. Taka usposobljenost zajema strokovno znanje in sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi.

Strokovno usposabljanje obsega:

  • teoretično in praktično usposabljanje ter izpopolnjevanje za delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskih tirih;
  • usposabljanje iz vsebin splošnega strokovnega znanja za delovno mesto strojevodja in voznik progovnih vozil.

Strokovno usposabljanje in preverjanje iz vsebin splošnega strokovnega znanja, teoretično usposabljanje in teoretično izpopolnjevanje opravljajo subjekti usposabljanja, ki jih z upravno odločbo določi Javna agencija za železniški promet AŽP. O uspešnem opravljenem preverjanju subjekt usposabljanja izda potrdilo.

Praktično usposabljanje in praktično izpopolnjevanje izvaja delodajelc, ki je upravljavec, prevoznik ali subjekt, ki zaposluje delavca na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca na industrijskih tirih. Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju delodajalec izda spričevalo.


Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Usposabljanje iz vseh vsebin splošnega strokovnega znanja, teoretičnega usposabljanja in teoretičnega izpopolnjevanja ter preverjanje izvajajo subjekti usposabljanja na podlagi pridobljene upravne odločbe s strani Javne agencije za železniški promet AŽP.

    Subjekt usposabljanja mora zagotoviti materialne, kadrovske in organizacijske pogoje.

    APŽ lahko na podlagi javnega razpisa določi subjekt usposabljanja za največ tri leta. Odločitev temelji na oceni predložene dokumentacije, ki dokazuje usposobljenost subjekta za izvajanje enega ali več programov ob upoštevanju meril o neodvisnosti, strokovnosti in nepristranskosti. 

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021