SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnični pregledi žičniških naprav

Strokovno-tehnične preglede žičniških naprav lahko opravljajo pooblaščene organizacije ali podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: preglednik), ki morajo izpolnjevati splošna merila za delovanje preglednikov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.

Preglednik mora razpolagati vsaj z opremo in usposobljenim osebjem za:

 • pregled vrvi z magnetno induktivno metodo;
 • pregled vrvi z neporušno metodo;
 • pregled reševalne opreme;
 • meritve zavornih učinkov;
 • preizkus sunkovnih tokovnih relejev;
 • meritve ozemljitvenih naprav;
 • oceno korozijskih poškodb vrvi;
 • opremo za ugotavljanje pravilnosti delovanja merilnikov hitrosti oziroma vrtljajev vrvnega koluta žičniških naprav;
 • opremo za ugotavljanje pravilnosti delovanja merilnikov sile na terenu.

Preglednik, njegov poslovodni organ in osebje, odgovorno za izvajanje pregledov, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, monterji ali dobavitelji žičniških naprav in varnostnih sklopov ter podsistemov žičniških naprav, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katerega koli teh subjektov.

Preglednik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti.

Za vsako novo žičniško napravo je treba opraviti strokovno-tehnični pregled. Naslednji strokovno tehnični pregled je potrebno opraviti po štirih letih od dokončnosti dovoljenja za obratovanje, nadaljnji strokovno tehnični pregledi se do 13. leta opravljajo na vsake tri leta. Po preteku 13. let od dokončnosti prvo izdanega dovoljenja za obratovanje je potrebno strokovno tehnične preglede opravljati na dve leti. Veljavnost dovoljenja za obratovanje je vezana na periodiko strokovno tehničnih pregledov.

Če žičniška naprava ni obratovala več kot eno leto, mora biti pred začetkom obratovanja opravljen strokovno tehnični pregled.

Upravljavec žičniških naprav mora zagotoviti izvajanje posebnih pregledov na žičniških napravah, s katerimi upravlja.

S poročili o strokovno tehničnih pregledih se potrdi sposobnost žičniške naprave za varno obratovanje, le ta so pogoj za izdajo dovoljenj za obratovanje žičniških naprav.

Vsebina strokovno tehničnega pregleda:

 • Občmočje trase, gradbeni objekti in prometne poti
 • Vrvi in vrvne zveze
 • Pogoni in zavore
 • Mehanske naprave
 • Vozila
 • Elektrotehniški del
 • Reševalna oprema
 • Drugo

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020