Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci

Sem spada tudi:

  • trgovina na drobno z ribjimi izdelki in morsko hrano

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen obratovalni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, kijih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci se nanaša na prodajo ribiških proizvodov na drobno. Prodaja na drobno pomeni ravnanje s proizvodi iz živih vodnih virov in/ali njihovo predelavo ter shranjevanje na kraju prodaje ali dostave končnemu potrošniku. Vključena je tudi distribucija.

Predpakirani in nepredpakirani ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva so namenjeni prodaji na drobno.

Predpakirano živilo je posamezno živilo, ki je v prometu namenjeno končnemu potrošniku in obratom javne prehrane v embalaži, v katero je vnaprej pakirano, preden je dano v promet.

Vsa živila morajo biti ustrezno označena za končnega potrošnika. Označevanje vključuje vse besede, podatke, trgovska imena, blagovna znamka, slikovno gradivo in simboli, ki se nanašajo na živilo. Označbe na živilu morajo biti v slovenskem jeziku, na vidnem mestu, razumljive, nedvoumne, čitljive in neizbrisane.

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.