Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

Sem spada:

  • trgovina na drobno s plašči in zračnicami za motorna vozila, svečkami, baterijami in ostalimi deli za motorna vozila

Sem spada tudi:

  • posredništvo pri prodaji delov in opreme za motorna vozila

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen obratovalni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
28. 7. 2021