Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina z živimi živalmi

Trgovina z živimi živali predstavlja dejavnost trgovanja z živimi živali domorodnih ali tujerodnih vrst.

Fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost z živimi živalmi mora zagotoviti ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo za živali ter voditi evidenco o trgovini z živalmi.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020