Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ugotavljanje skladnosti meril

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Ugotavljanje skladnosti meril izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je priglašena na Uradu RSza meroslovje (v nadaljevanju priglašen organ). Postopek ugotavljanja skladnosti se začne na podlagi zahteve za odobritev tipa merila, ki ga na organ vloži proizvajalec ali njegov zastopnik.

Priglašen organ v postopku ugotavljanja skladnosti merilo pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo.

Priglašen organ izvaja naslednje načine ugotavljanja skladnosti meril oziroma module:

 • modul A: izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje
 • modul A1: izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu
 • modul B: pregled tipa
 • modul C: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje
 • modul C1: izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu
 • modul D: izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka
 • modul D1: izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka
 • modul E: izjava skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja končnega izdelka
 • modul E1: izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja
 • modul F: izjava o skladnosti s tipom na podlagi overjanja proizvodov
 • modul F1: izjava o skladnosti na podlagi overjanja
 • modul G: izjava o skladnosti na podlagi neposredne overitve posamičnega merila
 • modul H: izjava o skladnosti na podlagi celovitega zagotavljanja kakovosti
 • modul H1: izjava o skladnosti na podlagi celovitega zagotavljanja kakovosti in pregleda 

Priglašen organ izvaja naslednje načine ugotavljanja skladnosti neavtomatskih tehnic:

 • tipski pregled Evropske skupnosti,
 • neposredna overitev posamičnega merila Evropske skupnosti
 • overitev Evropske skupnosti,
 • izjava Evropske skupnosti o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje).

Ugotavljanje skladnosti meril se izvaja tako na nacionalni ravni kot na evropski.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so bili predhodno imenovani s strani direktorja Urada RS za meroslovje. Njihova naloga je ugotavljanje skladnost meril z bistvenimi zahtevami ter izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.

  Postopek imenovanja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Uradu RS za meroslovje. Direktor Urada imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izdela mnenje o ustreznosti zahteve. Na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku poda mnenje. Komisija izda svoje mnenje najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo direktorju Urada, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

  Priglasitev opravi minister, pristojen za gospodarstvo na podlagi obvestila ministra, pristojnega za meroslovje. Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Komisiji Evropske unije, državam članicam Evropske skupnosti in Evropskega gospodarskega prostora.

  Ugotavljanje skladnosti se izvaja tako na nacionalni kot na evropski ravni. Na nacionalni ravni delujejo imenovane osebe s strani Urada RS za meroslovje. Na evropski pa ugotavljanje skladnosti meril izvajajo priglašene osebe s strani Evropske komisije, ki so bile predhodno imenovane s strani Urada.

  Priglasitev vsebuje:

  • navedba priglašenega organa,
  • modul ugotavljanja skladnosti,
  • identifikacijsko številko, ki jo je določila Komisija,
  • vrsto meril, na katere se nanaša priglasitev,
  • in če je to potrebno razrede točnosti meril, merilno območje,merilno tehnologijo ter vse lastnosti meril, ki omejujejo obseg priglasitve.

  Podrobneje

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost Ugotavljanje skladnosti ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni mogoče. Subjekti lahko v Republiki Sloveniji opravljajo to dejavnost preko imenovanja na Uradu RS za meroslovje.