Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravljanje javne železniške infrastrukture

Upravljanje z javno železniško infrastrukturo obsega skrb za obratovanje, vzdrževanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture ter sodelovanje pri njenem razvoju in gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo. Za upravljanje javne železniške infrastrukture je zadolžen upravljavec, SŽ-Infrastruktura d. o .o.

Upravljavec javne železniške infrastrukture mora zagotoviti izvršilne železniške delavce, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Premikač je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača, ima ustrezno izobrazbo in je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Premikač v železniškem prometu je zadolžen za naslednje naloge:

  • spenjanje in odpenjanje vozil,
  • spremljava premikalnega sestava,
  • zaustavljanje vozil pri premiku,
  • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
  • dajanje signalnih znakov pri premiku,
  • sporazumevanje pri premiku,
  • opravljanje skrajšanega zavornega preskusa,
  • izzračitev zavor,
  • zavarovanje nivojskih prehodov pri premiku,
  • sodelovanje pri zavarovanju premikalne vozne poti in 
  • prestavljanje kretnic.

  Podrobneje

 • Premikač na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača, ima ustrezno izobrazbo in je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Premikač na industrijskem tiru v železniškem prometu je zadolžen za naslednje naloge:

  • spenjanje in odpenjanje vozil,
  • spremljava premikalnega sestava,
  • zaustavljanje vozil pri premiku,
  • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
  • dajanje signalnih znakov pri premiku,
  • sporazumevanje pri premiku,
  • opravljanje skrajšanega zavornega preizkusa,
  • izzračitev zavor,
  • zavarovanje nivojskih prehodov pri premiku,
  • sodelovanje pri zavarovanju premikalne vozne poti in 
  • prestavljanje kretnic.

  Podrobneje

 • Vodja premika je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača in vodjo premika ter je zdravstveno in jezikovno usposobljena.

  Vodja premika je zadolžen za organiziranje, nadzor, usklajevanja dela premikalne skupine in za pravilno sestavo vlaka in sporazumevanje pri premiku.

  Vodja premika mora poskrbeti za opravljanje zavornega preizkusa, dajanje signalnih znakov pri premiku, sodelovati pa mora tudi pri zavarovanju premikalne vozne poti.

  Na zahtevnejši postaji lahko vodja premika opravlja delo šele po najmanj treh mesecih dela na postajah, kjer se je usposabljal.

  Podrobneje

 • Vodja premika na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača na industrijskem tiru in vodjo premika na industrijskem tiru ter je zdravstveno in jezikovno usposobljena.

  Vodja premika na industrijskem tiru je zadolžen za organiziranje, nadzor, usklajevanja dela premikalne skupine ter za pravilno sestavo vlaka in sporazumevanje pri premiku. Prav tako mora poskrbeti za opravljanje zavornega preizkusa, dajanje signalnih znakov pri premiku, sodelovati pa mora tudi pri zavarovanju premikalne vozne poti.

  Podrobneje

 • Vlakovodja je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vlakovodje, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vlakovodja je zadolžen za naslednje naloge:

  • opravljanje nalog vodje premika,
  • popis vlaka,
  • pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
  • pregled vozil v vlaku,
  • opravljanje zavornih preizkusov,
  • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
  • nadzor nad vožnjo vlaka in delom osebja pri vlaku.

  Podrobneje

 • Pomočnik strojevodje je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog pomočnika strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Pomočnik strojevodje opravlja naslednje naloge:

  • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
  • opravljanje skrajšanega zavornega preizkusa,
  • obveščanje strojevodje o pomenu prometne signalizacije
   za dovoljeno in varno vožnjo,
  • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
  • sodelovanje pri pregledu vlečnega vozila,
  • spremljava premikalnega sestava,
  • dajanje signalnih znakov pri premiku,
  • sporazumevanje pri premiku in
  • izzračitev zavor.

  Podrobneje

 • Strojevodja je polnoletna oseba, ki ima dovoljenje za strojevodjo, je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit in je jezikovno usposobljena.

  Strojevodja opravlja naslednje naloge:

  • upravljanje vlečnih vozil,
  • zagotavljanje, da je vlak pripravljen za vožnjo,
  • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
  • vožnja vlaka po voznem redu,
  • opazovanje vozne poti,
  • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od pomočnika strojevodje,
  • opravljanje premika z vlečnim vozilom,
  • opravljanje zavornih preizkusov,
  • pregled vlečnih in vlečenih vozil,
  • pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
  • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
  • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
  • sporazumevanje pri premiku,
  • odpravljanje napak pri vozilih in vlaku,
  • izračun resnično zavrte mase,
  • izračun največje hitrosti,
  • pregled vlaka,
  • zavarovanje vlaka ustavljenega na odprti progi.

  Podrobneje

 • Strojevodja na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki ima dovoljenje za strojevodjo, je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit in je jezikovno usposobljena.

  Strojevodja na industrijskem tiru je železniški delavec za upravljanje:

  • vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premikov z njimi,
  • premikalne lokomotive pri premiku,
  • motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.

  Podrobneje

 • Preglednik vagonov je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Preglednik vagonov opravlja naslednje naloge:

  • pregled tehnične brezhibnosti železniških vozil,
  • pregled pravilnosti naklada na tovornih vozil,
  • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
  • pravilnost sestave vlakov,
  • preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev in spremljanje izrednih pošiljk,
  • opravljanje zavornih preizkusov.

  Podrobneje

 • Voznik progovnih vozil je vsaj 20-letna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog voznika progovnih vozil, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Voznik progovnih vozil je zadolžen za:

  • zagotavljanje, da je motorno progovno vozilo pripravljeno za vožnjo,
  • vožnjo vlaka po voznem redu,
  • opazovanje vozne poti,
  • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od železniškega izvršilnega delavca, ki se nahaja v kabini,
  • opravljanje premika z motornim progovnim vozilom za posebne namene,
  • opravljanje zavornih preizkusov, 
  • pregled motornih progovnih vozil za posebne namene,
  • pregled vozil, ki jih motorno progovno vozilo vleče ali rine,
  • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
  • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
  • sporazumevanje pri premiku,
  • odpravljanje napak pri vozilih,
  • izračun resnično zavrte mase in zagotavljanje zadostnega dejanskega zavornega odstotka,
  • izračun največje hitrosti,
  • zavarovanje motornega progovnega vozila na odprti progi,
  • upravljanje motornih vozil za posebne železniške namene vseh vrst, vključno s priključenimi vozili.

  Podrobneje

 • Odjavnik vodi promet zaporednih vlakov na prostornem odseku in ravna z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.

  Odjavnik je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog odjavnika, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Podrobneje

 • Progovni prometnik je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog progovnega prometnika, ima delovne izkušnje kot prometnik ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Progovni prometnik je delavec na progi TKo, ki s centralne postavljalnice neposredno vodi promet vlakov na progi, odseku proge oziroma na več kot treh postajah.

  Podrobneje

 • Prometnik je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog prometnika, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Prometnik vodi promet nasprotnih in zaporednih vlakov ter premika na postaji ali daljinsko vodeni postaji. Prometnik je zadolžen tudi za ravnanje z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.

  Podrobneje

 • Vlakovni dispečer je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog progovnega prometnika, ima delovne izkušnje kot promenetnik ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vlakovni dispečer je delavec, ki ureja vlakovni promet na določenem odseku proge in organizira prevoze izrednih pošiljk in obvešča o spremembah v vlakovnem prometu.

  Podrobneje

 • Progovni čuvaj je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog progovnega čuvaja, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Progovni čuvaj je delavec, ki opravlja pregled proge, zavarovanje prometa na nivojskih prehodih, varuje delovne skupine, ki delajo na progi, delovišča ali posamezne odseke proge ali objekte.

  Podrobneje

 • Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je zadolžen za:

  • izvajanje, operativno vodenje in neposreden nadzor pri vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja proge, opreme, proge in objektov na progi;
  • zagotovitev, da je po končnanih delih proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

  Podrobneje

 • Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav izvaja vzdrževanje signalnovarnostnih naprav in ga operativno vodi ter ima nad njim neposreden nadzor.

  Vzdrževalec signalnovarnostnih naprava mora zagotavljati, da je po končanih delih signalnovarnostna naprava v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

  Podrobneje

 • Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog kretnika, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme je delavec za izvajanje in operativno vodenje vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij in opreme.

  Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme mora zagotoviti, da so po končanih delih telekomunikacijska omrežja in oprema v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

  Podrobneje

 • Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke izvaja in operativno vodi vzdrževanje in ima neposreden nadzor pri vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke.

  Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke je zadolžen za zagotovitev, da so po končanih delih naprave električne vleke v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

  Podrobneje

 • Dispečer stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Dispečer stabilnih naprav električne vleke izvaja nadzor in upravlja s stikalnimi in ostalimi postroji električne vleke ter zagotavlja redno distribucijo električne energije.

  Podrobneje

 • Sprevodnik je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Sprevodnik opravlja naslednje naloge:

  • zagotovitev varnega vstopa in izstopa potnikov pred oddajo signalnega znaka "pripravljeno za odhod",
  • pravilnost sestave vlaka,
  • oprema vlaka,
  • spenjanje in razpenjanje,
  • sodelovanje pri premiku,
  • izzračitev zavor,
  • opravljanje skrajšanih zavornih preizkusov,
  • odprava posledic aktiviranja zasilne zavore,
  • sodelovanje pri umiku vlaka z odprte proge,
  • zavarovanje vlaka prosti samopremaknitvi.

  Podrobneje

 • Vodja vlaka je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo, opravljen mojstrski izpit ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

  Vodja vlaka je delavec, ki skrbi za urejeno pripravo in varno vožnjo ter delo vlaka na progi, postajah in službenih mestih.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021