Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravljanje s čolni

Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov.

Čolni se uporabljajo za:

 • namene gospodarstva (prevoz potnikov in tovora, ribolov ali opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti),
 • osebne namene (šport, razvedrilo, prevoz za lastne potrebe),
 • javne namene (varnost plovbe, nadzor).

Med čolne spadajo:

 • morski čoln, 
 • čoln celinske plovbe,
 • čoln za osebne namene,
 • čoln za gospodarski namen,
 • javni čoln,
 • ribiški čoln,
 • gliser,
 • vodni skuter,
 • raft.

Čoln mora biti vpisan v register čolnov, upravljati ga mora oseba, ki je ustrezno usposobljena in ima dovoljenje za plovbo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Morske čolne je treba vpisati v vpisnik čolnov, ki jih vodijo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in njeni dve izpostavi v Izoli in Piranu.

  Čolne celinske plovbe se vpiše v vpisnik čolnov celinske plovbe, ki ga vodi upravna enota, na območju katere se čoln nahaja in uporablja.

  Vpisnik čolnov sestavljata:

  • GLAVNA KNJIGA

  Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov. Vsak vložek ima list A, list B in list C. Glavna knjiga se lahko vodi kot računalniška baza podatkov.

  • ZBIRKA LISTIN

  Zbirka listin se vodi za vsak čoln posebej in vsebuje listine, na podlagi katerih je čoln vpisan v glavno knjigo. Zbirka listin se hrani v mapi, na kateri je napisana označba čolna.

  Lastnik čolna vloži zahtevo za vpis čolna pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, njeni izpostavi oziroma upravni enoti. Vpis čolna se opravi na podlagi ugotovljene usposobljenosti čolna za plovbo. K zahtevi za vpis čolna se poda tudi zahteva za izdajo dovoljenja za plovbo.

  Po vpisu čolna se izdat vpisni list za čoln in dovoljenje za plovbo. Dovoljenje za plovbo velja za čas do naslednjega rednega pregleda čolna in se lahko podaljša ob ugotovljeni sposobnosti za plovbo.

  Poleg upravne takse je treba poravnati pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo.Stroške se obračunava glede na vrsto čolna, namen in dolžino čolna.

  Podrobneje

 • Čoln, vpisan v vpisnik morskih čolnov oziroma vpisnik čolnov celinske plovbe, mora imeti označbo in ime.

  Označba čolna mora biti na obeh straneh premca čolna, ime pa sme biti le na krmi ali obeh bokih krme.

  Črki in številki označbe čolna morajo imeti najmanj naslednje izmere:

  • višina 10 cm,
  • širina 5 cm,
  • širina linij 1 cm,
  • in medsebojna razdalja 1 cm.

  Črke in številke morajo biti med seboj ločene s pomišljajem. Označba čolna mora biti v barvi, ki se vidno loči od barve čolna.

  OZNAČBA MORSKEGA ČOLNA

  Označbo morskega čolna sestavljata dve črki iz imena pristanišča, v kateri je sedež Uprave RS za pomorstvo oziroma njene izpostave, pri kateri je čoln vpisan in številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisnik morskih čolnov.

  Črki iz označbe morskega čolna sta v Republiki Sloveniji:

  • KP Uprava RS za pomorstvo, Koper
  • IZ Uprava RS za pomorstvo, izpostava Izola
  • PI Uprava RS za pomorstvo, izpostava Piran
  • P policijsko plovilo

  OZNAČBA ČOLNA CELINSKE PLOVBE

  Označbo čolna celinske vode sestavljata dve črki iz imena kraja, kjer ima sedež upravna enota, pri kateri je čoln vpisan, in številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisniku čolnov celinske plovbe.

  Čoln celinske plovbe ne sme imeti označbe morskega čolna.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Čoln mora razpolagati z ustrezno opremo.

  Čoln do 5 m dolžine:

  • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
  • dve vesli, s tremi palci ali rogovilami oziroma drugo pomožno pogonsko napravo,
  • vedro s korcem,
  • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
  • konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi).

  Čoln brez kabine nad 5 m in čoln s kabino do 7 m dolžine:

  • sidro z najmanj 30 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 40 m ustrezne jakosti,
  • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali radijsko postajo VHF ali tri rdeče rakete s padalom,
  • vedro s korcem ali ročno črpalko,
  • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
  • konkavno ogledalo (za gliserje, ki se uporabljajo za smučanje na vodi),
  • tri rdeče bakle,
  • kompas,
  • rešilni jopiči v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

  Čoln s kabino nad 7 m dolžine:

  • sidro primerne teže z najmanj 40 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 m ustrezne jakosti,
  • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali postajo VHF ali tri rdeče rakete s padalom,
  • vedro s korcem ali ročno črpalko,
  • najmanj en prenosni gasilni aparat,
  • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenja na morju,
  • tri rdeče bakle,
  • komplet prve pomoči,
  • rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu,
  • baterijsko svetilko,
  • komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav,
  • kompas z osvetlitvijo,
  • priročniki za plovbo,
  • pomorske karte vzhodne obale Jadrana s priborom.

  Čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa

  • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
  • dve ustrezni vesli (čoln do 5 m dolžine),
  • vedro s korcem,
  • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

  Pravne podlage

 • Oseba, ki upravlja čoln mora imeti opravljen izpit za voditelja čolna in preizkus znanja za upravljanje čolna.

  Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, mora oseba, ki upravlja čoln imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti