Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Urejanje naravnih vrednot za ogledovanje in obiskovanje

Naravna vrednota se sme ogledovati in obiskovati na način, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in izvajanja varstva.

Pristojno ministrstvo ima nalogo urejanja naravnih vrednost za ogledovanje in obiskovanje.

Če bi fizična ali pravna oseba želela posegati v ureditev naravne vrednote, mora zaprositi za dovoljenje za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020