Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Veterinarska ambulanta A opravlja dejavnost veterinarskih pregledov izključno v živilskih obratih manjše kapacitete.

Vsaka veterinarska organizacija mora biti pred pričetkom opravljanja dejavnosti verificirana s strani Veterinarske zbornice RS.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Verifikacija je postopek, v katerem tričlanska strokovna komisija Veterinarske zbornice Slovenije ugotovi ali veterinarska organizacija izpolnjuje kadrovske, prostorske, tehnične pogoje in pogoje glede opreme, ki so predpisani za določeno organizacijsko obliko.

  Veterinarska organizacija mora vložiti zahtevek za verifikacijo na Veterinarsko zbornico Slovenije.

  Priloge k vlogi

  • dokazila o zasedbi delovnih mest v veterinarski organizaciji. V primeru, da ima organizacija zaposlene za določen čas ali preko pogodbenega razmerja, ki ni pogodba o zaposlitvi, mora to posebej navesti.

  če ima veterinarska organizacija podružnico, jo mora imeti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah navedeno kot podružnico tudi

  Veterinarska zbornica mora 15 dni pred postopkom verifikacije obvestiti vlagatelja oziroma njegovo odgovorno osebo o terminu verifikacije  in sestavu tričlanske komisije.

  Postopek verifikacije obsega:

  • pregled dokumentacije o kadrovski zasedbi (pogodbe o zaposlitvi, M1/M obrazci - prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
  • pregled uporabnega dovoljenja;
  • pregled dokumentacije o vzdrževanju, kalibriranju opreme in meritvah električne napetosti in osvetljenostjo v prostorih;
  • pregled dokazil o odvozu škodljivih medicinskih odpadkov in kadavrov;
  • pregled prostorov;
  • sestava zapisnika;

  Na osnovi zapisnika in mnenja komisije najkasneje v 30 dneh izvršni direktor izda odločbo o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju predpisanih pogojev.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021