Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o veterinarstvu

Veterinarske dejavnosti v veterinarskih organizacijah lahko samostojno opravljalo veterinarji, to so doktorji veterinarske medicine s pridobljeno veterinarsko licenco.

Za pridobitev odločbe Veterinarske zbornice o verifikaciji veterinarske organizacije morajo biti veterinarske organizacije organizirane kot družbe ali samostojni podjetniki s skladu s predpisi o gospodarskih družbah.

Za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe iz 51. in 52. člena Zakona o veterinarstvu morajo verificirane veterinarske organizacije pridobiti tudi koncesijo UVHVVR na podlagi javnega razpisa. Za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD pa si mora ponudnik storitve najprej pridobiti odločbo UVHVVR o izpolnjevanju predpisanih pogojev, nato pa še koncesijo UVHVVR za izvajanje DDD na podlagi javnega razpisa.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

   Vir:Ministrstvo za kmetijstvo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  V ta podrazred spadajo dejavnosti, ki se lahko opravljajo tako v veterinarskih ambulantah, bolnišnicah kot tudi na terenu, v lastnih prostorih ali kje drugje.

  Sem spada:
  • zdravljenje in zdravstveno varstvo živali;
  Sem spada tudi:
  • dejavnost veterinarjev in pomožnega veterinarskega osebja;
  • veterinarska klinično;
  • vakcinacija živali, tudi s polaganjem vab;

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Homeopatija za konje;

  Vir: Statistični urad RS

  Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

  Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

  Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
  Zadnja sprememba:
  5. 8. 2020