Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vnos in uporaba domorodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin

Za namene biotičnega varstva rastlin se uporablja domorodne in tujerodne vrste organizmov, ki so razvrščeni v seznam domorodnih in seznam tujerodnih vrst organizmov. To so koristni organizmi, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkt in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati.

Uporabnik lahko vnese, goji in uporablja domorodne organizme z namenom zatiranja ciljnih rastlinskih škodljivih organizmov, če je strokovno in tehnično usposobljen.

Šteje se, da je uporabnik strokovno in tehnično usposobljen za vnos, gojenje in uporabo domorodnih organizmov, če:

 • upošteva načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja oziroma ohranjanja narave,
 • ima primerno tehnično opremo za uporabo koristnih organizmov.

Uporabnik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je tržni pridelovalec, mora imeti veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva (izpit za izvajalce ukrepov).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Odgovorna oseba za biotično varstvo rastlin je oseba z ustrezno izobrazbo in s strokovnimi izkušnjami na področju varstva rastlin.

  Podrobneje

  Pravne podlage

 • Uporabnik lahko vnese, goji in uporablja domorodne organizme z namenom zatiranja ciljnih rastlinskih škodljivih organizmov, če je strokovno in tehnično usposobljen.

  Šteje se, da je uporabnik strokovno in tehnično usposobljen za vnos, gojenje in uporabo domorodnih organizmov, če:

  • upošteva načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja oziroma ohranjanja narave,
  • ima primerno tehnično opremo za uporabo koristnih organizmov.
 • Uporabnik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je tržni pridelovalec, mora imeti veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva (izpit za izvajalce ukrepov).

Zadnja sprememba:
14. 4. 2022