Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodenje rodovniških knjig

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader.

Z vodenjem rodovniških knjig se smejo ukvarjati ponudniki, ki imajo pridobljeno odločbo, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo.

Ponudnik mora razpolagati z ustreznim prostorom in programsko opremo, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa, razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki so določeni z rejskim programom, zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in drugih zbirk.

Ponudnik mora imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje rejskega programa, vsi delavci, ki opravljajo posamezen strokovne naloge iz rejskega programa morajo biti ustrezno usposobljeni.

Podrobnejša vsebina o pogojih za opravljanje dejavnosti je še v pripravi.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.

Pravne podlage

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020