Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Sem spadajo naslednje regulirane dejavnosti:

Sem spadajo tudi dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:

  • vzdrževanje in popravila motornih vozil:
    • pranje, poliranje vozil ipd.,
  • protikorozijska zaščita,
  • naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme. 

Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev le osebam, katerim je bila storitev opravljena.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- vzdrževanje in popravila motornih vozil (pranje, poliranje ipd., protikorozijska zaščita, naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme).

Zadnja sprememba:
1. 10. 2021