Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzdrževanje železniških vozil

Vzdrževanje vozil je preventivno ohranjanje zadovoljivega tehničnega stanja vozila. Z vzdrževanjem vozil se stalno zagotavlja zanesljiv, varen, urejen, ekonomičen in okolju prijazen železniški promet.

Vzdrževanje vozil se opravlja v pooblaščenih delavnicah za vzdrževanje vozil.

Vzdrževanje vozil se opravlja kot:

 • redno periodično ponavljajoče in vnaprej planirano,
 • izredno za opravljanje pomanjkljivosti, okvar in poškodb.

Za vzdrževanje se na vozilih opravljajo sprotno vzdrževanje in revizije. Sprotno vzdrževanje vozil obsega nadzor, nego, kontrolne preglede in izredno vzdrževanje. Revizije so popravila, pri katerih je treba pregledati, izmeriti in po potrebi popraviti vse ali določene dele in sklope zaradi ugotovitve predpisanega tehničnega stanja vozil.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za vse vrste vzdrževanj železniških vozil, razen nadzora in nege vozil in za vzdrževanje vitalnih sklopov in delov vozil, morajo delavnice za vzdrževanje pridobiti pooblastilo o usposobljenosti.

  Pooblastilo o usposobljenosti je dokument, s katerim se potrdi usposobljenost delavnice za vzdrževanje železniških vozil in njihovih sestavnih sklopov in delov. V pooblastilu o usposobljenosti so podrobno navedene dejavnosti in posamezna vrsta vzdrževanja, za katere je vzdrževalna delavnica usposobljena.

  Za pridobitev pooblastila o usposobljenosti vlagatelj vloži vlogo na pristojni organ. Na podlagi sprejete odločitve o podelitvi pooblastila o usposobljenosti pristojni organ izda pooblastilo za obdobje treh let.

  Pristojni organ ob izdaji pooblastila delavnico vpiše v evidenco usposobljenih vzdrževalnih delavnic.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Vzdrževanje vozil tovornih vagonov se izvaja v skladu z Uredbo 445/2011/ES. Vzdrževanje preostalih vlečnih vozil ne sodi v storitveno direktivo.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020