Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzrejališča čebeljih matic

Odobrena vzrejališča čebeljih matic se delijo na vzrejališča rodovniških in na vzrejališča gospodarskih matic.

Odobreno vzrejališče čebeljih matic je organizacija za vzrejo in promet s plemenskim materialom, ki pridobi odločbo o odobritvi. Na podlagi prejet odločbe pristojni organ vpiše odobrena vzrejališča čebeljih matic v register.

Naloge odobrenega vzrejališča čebeljih matic so:

  • vzreja čebeljih matic v skladu z rejskim programom za kranjsko čebelo;
  • pridobivanje semena trotov;
  • izvajanje prometa s čebeljim plemenskim materialom;
  • preprečevanje parjenja v sorodstvu in v povezavi s tem ugotavljanje pojava presledkaste zalege kot posledice parjenja v sorodstvu;
  • posredovanje podatkov organizacijam v živinoreji.

Naloge vzrejališč čebeljih matic opravlja čebelar vzrejevalec matic.

Odobreno vzrejališče čebeljih matic mora tudi voditi evidence in dokumentacije o maticah.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost vzrejališča čebeljih matic ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021