Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti

Živali domorodnih in tujerodnih vrst je prepovedano zadrževati v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne oskrbe.

Za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali podobnih prostorih je treba pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020