Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader.

Z zbiranjem podatkov na tekmovanjih s kopitarji se smejo ukvarjati organizacije, ki imajo pridobljeno odločbo s strani pristojnega organa.

Na podlagi prejete odločbe o odobritvi se lahko organizacija vpiše v register organizacij za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji.

Organizacija za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji mora opravljati naslednje glavne naloge:

  • vodenje registra tekmovalnih konj, tekmovalcev, trenerjev, organizatorjev tekmovanj, objektov za izvajanje tekmovanj s kopitarji,
  • pripravo letnega programa tekmovanj,
  • nadzor nad organizacijo in izvedbo tekmovanj,
  • zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji,
  • sprotno pošiljanje podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov,
  • redno mesečno poročanje komisij za tekmovanji s kopitarji,
  • arhiviranje podatkov s področja delovanja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti