Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dajanje tretiranih izdelkov na trg

Tretiran izdelek pomeni snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi.

Tretiran izdelek se ne daje na trg, razen če so vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu, ki se uporabi za tretiranje izdelka ali ga tretiran izdelek vsebuje, vključene v seznam aktivnih snovi.

Oseba, ki je odgovorna za dajanje tretiranega izdelka na trg, mora zagotoviti, da je izdelek ustrezno označen.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Na oznaki tretiranega izdelka morajo biti navedene naslednje informacije:

  • izjava, da tretirani izdelek vsebuje biocidne proizvode;
  • biocidna lastnost tretiranega izdelka;
  • imena vseh aktivnih snovi, ki vsebujejo biocidni proizvod;
  • imena vseh nanomaterialov;
  • vsa zadevna navodila za uporabo, vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi biocidnih proizvodov, s katerimi je bil tretiran izdelek tretiran ali jih tretirani izdelek vsebuje;
  • vsa zadevna navodila za uporabo, vključno z vsemi potrebnimi previdnostnimi ukrepi za zaščito ljudi, živali in okolja.

  Oznaka mora biti jasno vidna, lahko čitljiva in dovolj obstojna. Kadar je to potrebno zaradi velikosti in funkcije tretiranega izdelka, se oznaka natisne na embalažo, navodila za uporabo ali garancijski list v uradnem jeziku države članice vnosa. V primeru tretiranih izdelkov, ki niso proizvedeni serijsko, temveč na podlagi posebnega naročila, se lahko proizvajalec dogovori o drugih načinih zagotavljanja ustreznih informacij potrošnikom.

  Dobavitelj tretiranega izdelka na zahtevo potrošnika v 45 dneh brezplačno zagotovi informacije o biocidni obravnavi tretiranega izdelka.

  Dokazila

  Predlog oznake

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Postopek je enoten v vseh državah članicah EU

Zadnja sprememba:
4. 2. 2021