SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost zasebnih učiteljev

Dejavnost zasebnih učiteljev lahko opravljajo posamezniki, ki so si pridobili status zasebnega učitelja.

Posameznik, ki želi izvajati izobraževalno dejavnost kot zasebnik, lahko pridobi status zasebnega učitelja.

Za pridobitev statusa mora izpolnjevati pogoje glede usposobljenosti, znanja jezika, prebivališča, nekaznovanosti in vpisa v razvid, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020