Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druga poštna in kurirska dejavnost (53.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o poštnih storitvah

 • Izvajanje poštnih storitev:

  Poštne storitve se izvajajo v okviru poštne in kurirske dejavnosti. Poštna in kurirska dejavnost zajema:
  sprejem, usmerjanje, prenos in dostava (v notranjem ali mednarodnem poštnem prometu) pisemskih in paketnih pošiljk s strani izvajalca, ki izvaja storitve zunaj okvira univerzalne poštne storitve, z različnimi načini prenosa; dejavnost  lahko izvajajo tako zasebna kot javna podjetja storitev dostave na dom naslovnika, dostava jedi in hrane na dom, brez priprave .

  Poštne storitve lahko izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki vnaprej pisno ali po elektronski pošti obvesti Agencijo za kumunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

  Zamenljive poštne storitve:

  So poštne storitve, ki spadajo v nabor univerzalnih storitev, saj so v zadostni meri medsebojno
  zamenljive z univerzalno storitvijo.

  Med zamenljive poštne storitve tako spada:

  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
  • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke.

  Za izvajanje zamenljivih poštnih storitev je potrebno predhodno pisno ali po elektronski pošti obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja RS (AKOS).
  Na podlagi presoje analize stanja trga poštnih storitev pristojni organ izda ugotovitveni sklep, kasneje pa je potrebno skleniti pogodbo o dostopu do poštnega omrežja s Pošto Slovenije d.o.o.

  Izdajanje poštnih vrednotnic

  Poštne vrednotnice so poštne znamke in poštne celine, ki se izdajajo v skladu s potrebami poštnega prometa. Izključno pravico izdajanja poštnih vrednotnic ima Pošta Slovenije d.o.o.

Vir: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • sprejem, usmerjanje, prenos in dostava (v notranjem ali mednarodnem poštnem prometu) pisemskih in paketnih pošiljk s strani izvajalca, ki izvaja storitve zunaj okvira univerzalne poštne storitve, z različnimi načini prenosa; dejavnost lahko izvajajo tako zasebna kot javna podjetja
Sem spada tudi:
 • storitev dostave na dom naslovnika
 • dostava jedi in hrane na dom, brez priprave

Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021