Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Predpisi in pogoji:

 

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja živil, katerih glavna sestavina je sadje ali zelenjava, razen pripravljenih jedi, zamrznjenih ali v konzervah;
  • konzerviranje sadja, oreškov ali zelenjave: zamrzovanje, sušenje, pasteriziranje, vlaganje v olje, kis, slanico ipd.
  • proizvodnja sadnih ali zelenjavnih prehrambnih izdelkov;
  • proizvodnja kompotov, džemov, marmelad in želejev;
  • praženje oreškov;
  • proizvodnja namazov in drugih izdelkov iz oreškov;
  • proizvodnja hitro pokvarljivih sadnih ali zelenjavnih živil, kot so:
   • solat;
   • olupljeno ali narezano sadje in zelenjava;
   • tofu;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
  • predelava zelišč; 
  • predelava gozdnih sadežev;
  • storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

  • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in distribucije (trženja) živil
registrirati
  pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2021