Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gojenje živali domorodnih in tujerodnih prosto živečih vrst

Fizična ali pravna oseba, ki namerava gojiti živali domorodnih ali tujerodnih vrst mora pridobiti dovoljenje za gojitev živali.

Gojena žival je v lasti osebe, ki jo goji v skladu z zakonom. Lastnik gojene živali mora poskrbeti, da živali ne pobegnejo v naravo. Za škodo, ki jo povzročijo gojene živali, je lastnik odgovoren ne glede na krivdo. Pobeg gojenih živali v naravo se glede možnih škodljivih posledic šteje kot okrnitev narave. Gojena žival, za katero je treba pridobiti dovoljenje za gojitev, mora biti označena na predpisan način. Za označitev je odgovoren imetnik živali.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za gojitev živali domorodnih ali tujerodnih prosto živečih vrst je treba pridobiti dovoljenje.

  Če se goji žival tujerodne vrste, je treba zagotoviti presojo tveganja za naravo.

  Gojena žival mora biti označena na predpisan način.

  Dovoljenja ni treba pridobiti za gojitev določene živali iz vrst sesalcev, ptic, rib in nevretenčarjev, ki so posebej določene s predpisom.

  Gojitelj, ki živali goji z namenom prodaje, mora voditi evidenco o trgovini z živalmi. Evidenco gojitev vodi v enotni bazi podatkov (evidenca o trgovini z živalmi).

  Obveznosti imetnika dovoljenja za gojitev:

  • vodenje elektronske evidence o trgovini
  • letno poročanje o gojitvi

  Izjeme:

  Če je za gojitev živali prosto živečih vrst treba pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu (npr. Zakon o divjadi in lovstvu), se to dovoljenje izda po drugem zakonu in ob soglasju MNVP.

  Za vrste živali, ki so navedene v Pravilniku o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.