Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje rednih in izrednih overitev

Izvajanje rednih in izrednih overitev opravlja Urad RS za meroslovje ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga imenuje Urad (v nadaljevanju: imenovana oseba). Usposobljenost za delovanje mora imenovan oseba dokazati z veljavno akreditacijsko listino.

Pri overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom.

Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Redno overitev merila zagotvi njegov imetnik. Opravi se v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.

Izredna overitev se opravi po popravilu ali predelavi merila. Zagotovi jo tisti, ki je merilo popravila oziroma predelal.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost Izvajanja rednih in izrednih storitev ne sodi v storitveno direktivo.

Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni mogoče. Subjekti lahko v Republiki Sloveniji opravljajo to dejavnost prek imenovanja na Uradu RS za meroslovje.