SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvedba postopka verifikacije podsistemov v železniškem prometu na nacionalni ravni

Postopek verifikacije strukturnih in operativnih podsistemov v železniškem sistemu na nacionalni ravni opravlja pravna oseba, ki je imenovana s strani ministrstva, pristojnega za infrastrukturo.

Postopek verifikacije na nacionalni ravni je postopek, pri katerem imenovani organ na zahtevo naročnika ali proizvajalca preveri in potrdi, da je podsistem ali del podsistema zgrajen, nadgrajen ali obnovljen skladno z nacionalnimi zahtevami.

Verifikacija podsistemov ali delov podsistemov na nacionalni ravni se izvede na interoperabilnih glavnih progah za dele podsistema, za katere se ne uporabljajo tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) in za vse podsisteme ali dele podsistemov na neinteroperabilnih progah.

Imenovani organ, ki je pristojen za postopek verifikacije na nacionalni ravni, pripravi potrdilo o verifikaciji, namenjeno naročniku.

Na podlagi potrdila o verifikaciji naročnik izda izjavo o verifikaciji na nacionalni ravni. Gre za dokument in temelji na podatkih, ki izhajajo iz postopka verifikacije za podsisteme ali dele podsistemov, na interoperabilnih in neinteroperabilnih progah. Napisana mora biti v slovenskem jeziku.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Imenovan organ na nacionalni ravni je subjekt, ki je pooblaščen za izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov.

    Imenovani organ določi pristojni organ na podlagi ustrezne usposobljenosti subjekta. Preverjanje usposobljenosti opravi Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije na podlagi javnega poziva.

    Pristojni organ obvesti Evropsko komisijo o imenovanih organih na nacionalni ravni, ki so pooblaščeni za izvajanje postopka verifikacije.

    V Republiki Sloveniji ni nobenega imenovanega organa za izvedbo verifikacije podsistemov.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020